INICIO CURRI PUBLIC. PETRÓL. DIVULGACIÓN CARTOGRAFÍA MINERÍA MARINA DOCENCIA

DOCENCIA

  1. La formació dels Pirineus (30 horas)
  2. La geologia de Catalunya I: materials Paleozoic i orogènesi Herciniana (30 horas)
  3. La geologia de Catalunya II: materials de cobertora i orogènesi Alpina (30 horas)
  4. La geologia de Catalunya III: geologia econòmica (aigües, mineria i petroli) (30 horas)
  5. Métode interactiu per l'ensenyament de la cartografia geològica (30 horas)
  6. La geologia del Parc Cadí-Moixeró
  7. Curs de la Geologia del Berguedà